NIFU-seminar 20. juni 2019: Aldri ferdig utdannet

Previous seminarsComments Off on NIFU-seminar 20. juni 2019: Aldri ferdig utdannet

Hvordan foregår læring blant seniorer og hvordan kan slik læring få flere seniorer til å jobbe lengre?

Sted: NIFU, Tøyen, Økernveien 9
Tid: 20. juni 2019, kl. 09.00-11.00

I 2050 antas hver tredje europeer å være over 60 år. Liknende tendenser til aldrende befolkning ser vi også i andre deler av verden. Både EU og OECD har rettet oppmerksomheten mot denne utfordringen. Noen fokuserer på pensjonsutgiftene, andre er opptatt av hvilken rolle seniorer skal spille i framtidens arbeidsliv.

I NIFU-prosjektet Silver Lining: a study of employability and learning trajectories of Late Career Learners, ser vi på seniorer som en ressurs. Prosjektet studerer hvordan utdanning og opplæring kan øke andelen eldre arbeidstakere i arbeidslivet, og hvordan vi kan få flere til å ville fortsette som en del av arbeidsstyrken. Prosjektet har også hatt et mål om å få en bedre forståelse for hvordan læring foregår blant denne gruppen og hva som fremmer og hemmer kompetanseutvikling.

En av prosjektets deltakere Richard Desjardins fra University of California er på besøk i Oslo i juni. Desjardins har forsket på utdanningssystemer i OECD-land i mange år, og er spesielt interessert i resultater av utdanning og hvordan det bidrar til arbeidsliv. Han har publisert blant annet paperet «Ageing and Skills: A Review and Analysis of Skill Gain and Skill Loss Over the Lifespan and Over Time». Desjardins har gjennomført flere studier om skills mismatch, og deltar i utformingen av PIAAC-undersøkelser og har gjennomført flere analyser basert på PIAAC-data.

Desjardins vil presentere funn fra OECD og PIAAC-analyser. Kompetansedirektør i NHO Are Turmo forteller om utfordringer i kompetansepolitikk, basert på arbeidet til Kompetansebehovsutvalget. Fafo-forsker Tove Midtsundstad presenterer Silver Linings bidrag til en spesialutgave av European Journal of Education, og forsker ved NIFU og prosjektleder Dorothy Sutherland Olsen oppsummerer upubliserte funn og veien videre.

  • Upcoming Seminars

    No Upcoming Events found!

© 2016 NIFU