Forskerseminar for FOSA-nettverket og andre inviterte forskere

June 8, 2017 to June 9, 2017

Temaer for 2017:

  • Seniorer og produktivitet
  • Ledelses- og HR-strategier for ledelse av seniorer
  • Innovasjon og entreprenørskap blant seniorer

8.-9. juni Arrangeres av Senter for Seniorpolitikk på Raumergården Hotell

© 2016 NIFU