Publications

Interview for the network for entrepreneurship 50 to 100, on learning for the over 50s: https://open.spotify.com/show/0LvIcUjQEPuNQRIa3r4Zsp?si=mnYWcQrsS6CQBVBCll6FTA

Presentation for the Church of Norway – Research based comments on proposals to employ over 70s.

Carlsten, T.C. (2021). Forlenget prestetjeneste? En forskningsbasert kommentar til Oslo bispedømmeråd vedrørende Kirkerådets høring om ordning for fortsatt tilsetting etter fylte 70 år. 12.2.21.

Article published in the journal LABOUR “Effect of Firms’Age on Their Use of Highly Skilled Workers”

https://nifu.brage.unit.no/nifu-xmlui/bitstream/handle/11250/2640207/BoringP_2020_Effect_of_firms.pdf?sequence=1&isAllowed=y

 


Kompass – Kompetanse Norges rapport

Dorothy Sutherland Olsen og Tone Cecilie Carlsten fra Siver Lining project have contributed to SKILLS Norway’s Kompass report on senior employees, “Seniorer – kompetanse og muligheter
på arbeidsmarkedet.

Kompass_2019.pdfSpecial Issue:Active ageing and older learners – skills, employability and continued learning 2019 ‐ Letter from the Joint Editors
https://onlinelibrary.wiley.com/toc/14653435/2019/54/1


Grøgaard, Jens Brandi; Børing, Pål; (2017) What matters most for adult employment – cognitive skills or formal education?

Analysis of the selection to employment in 31 countries based on data from the PIAAC database. The first report from the project ‘Silver lining’. (146). Rapport. Nordic Institute for Studies in Innovation, Research and Education (NIFU).

https://www.nifu.no/publications/1571581/


Olsen, Dorothy Sutherland (2018) Seniorer og IKT – hvordan kan ledere bidra?

I Ledernytt nr. 5/2018, s. 46-47.


 

Ta vare på seniorene!

Det er lønnsomt både for samfunnet, bedriftene og den enkelte arbeidstaker at eldre står lenger i jobb. Hvordan kan du som leder sørge for at seniorene og deres kompetanse ikke forsvinner ut i pensjonstilværelsen?

https://lederne.no/2019/09/27/ta-vare-pa-seniorene/

© 2016 NIFU