Relevant links

   
Tidsskrift for Norsk Psykologforeningen Januar 2017 TEMANUMMER Nye tider – andre eldre
Det inkluderer flere interessant artikler, men de som er spesielt relevant for SILVER prosjektet er:
Morgendagens eldre – Slagsvold, B. & Hansen T. om betydning av økt utdanning for mental helse
Aldring og arbeids prestasjoner – Solem, P.E. gjennomgår norsk og internasjonal forskning om eldre i arbeidslivet og stereotyper begrenser prestasjoner og deltakelse i arbeidslivet
http://www.psykologtidsskriftet.no/index.php?uid=477388&a=11

The Economist 14th January 2017 Special edition on Lifelong learning: how to survive automation.

http://www.economist.com/printedition/2017-01-14


Seniorpolitikk.no Nr. 1 februar 2017

Nyhetsbrev fra Senter for seniorpolitikk
Innlegg av SILVER prosjektdeltaker om forskning på mobilitet blant seniorer.
https://seniorpolitikk.no/nyheter/lav-ledighet-en-arsak-til-lav-mobilitet

 

© 2016 NIFU